Privacy-beleid

 

Wie zijn wij?

  • BIZSON SA werd opgericht in 1996.
  • Maatschappelijke zetel: Rue de Tournai 361, B-7973 Beloeil (Stambruges)
  • RPM – TOURNAI BE0458.767.141
  • IBAN BE91 3630 4713 5976 – BBRUBEBB
  • Deze website wordt gehost door OVH en beheerd door AAA-Etac.
  • De publicatiedirecteur is Dirk Mostien, Managing Director.

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

BIZSON respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (gebaseerd op de Europese Richtlijn 95/46/EU van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), evenals de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (EU) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

De persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze site worden opgenomen in de bestanden van BIZSON en worden bewaard op het adres van BIZSON sa, Rue de Tournai 361, B-7973 Stambruges. Aangezien de gegevens door de gebruiker worden verstrekt, kan BIZSON niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan en wijst BIZSON daarom alle verantwoordelijkheid af.

U hebt het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren en te wissen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Om dit te doen, kunt u een schriftelijk verzoek, vergezeld van een identiteitsbewijs, sturen naar BIZSON sa, Rue de Tournai 361, B-7973 Stambruges.

Klik hier om naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te gaan

 

Cookies

Deze website kan cookies gebruiken en links die vanaf andere sites worden geïmporteerd, kunnen cookies bevatten (zie het gedeelte hieronder). Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen gebruikt om een door u gevraagde dienst uit te voeren of de uitvoering ervan te vergemakkelijken.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt telkens wanneer er een cookie wordt geïnstalleerd of dat de installatie ervan wordt geweigerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

De cookies die aanwezig zijn op de site zijn: cookielawinfo-checkbox, Matomo, Polylang, wpEmojiSettingsSupports.

 

Geïntegreerde inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen…). Content die van andere sites is ingebed gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere site zou bezoeken. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, externe traceerhulpmiddelen gebruiken, uw interacties met dergelijke ingebedde inhoud bijhouden als u een account hebt dat is ingelogd op hun website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van deze site zijn originele creaties die door het auteursrecht worden beschermd. Al deze elementen zijn eigendom van BIZSON of, indien van toepassing, van een derde partij van wie BIZSON de vereiste autorisaties heeft verkregen.

Voor het hergebruik van materiaal op deze site is de voorafgaande toestemming van de eigenaar van de rechten vereist.

Wie inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van documenten, bestanden, video’s en andere media, stelt zich bloot aan civiel- en strafrechtelijke vervolging.

Niettemin mag u de openbare internetlinks van deze elementen zoals deze op deze website worden gepresenteerd, vrij verspreiden.

 

Contactgegevens

Zie de contactpagina.